•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2016-11-29

SYSTEMAVGIFT - IP ARBETSVILLKOR

Avgiftsmodellen för IP Arbetsvillkor är storleksbaserad och utgår från KPI (Konsument Pris Index).

Den årliga systemavgiften betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften är anpassad efter storleken av den certifierade verksamheten. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan.

 

Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften för innevarande år. Kostnaden för revisonen betalas till certifieringsorganet. Priser avser per kalenderår och  justeras årligen enligt KPI (konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

För IP Arbetsvillkor är det företagets omsättning som avgör storleksklass.

 

Storleksklass
Omsättning   Systemavgift
Storleksklass 1 < 3 milj.kr 2 500 kr exkl. moms
Storleksklass 2 > 3-50 milj.kr             5 000kr exkl. moms
Storleksklass 3 > 50 milj.kr 9 500 kr exkl. moms
Kompletteringsmodul   1 015 kr

 

Prislista 2017 som PDF

 

Om företaget också har en annan IP-certifiering så räknas IP Arbetsvillkor som en kompletteringsmodul.