Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2016-05-18

KVALITETSSÄKRAD BIODLING

Certifieringssystem för kvalitetssäkrad biodling och honungshantering.

Sigill Biodling är ett certifieringssystem för kvalitetssäkring av honungsproduktion inom områdena livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Sigill biodling fungerar som en länk mellan ansvarsfull producent och trygg konsument genom att den kvalitet som skapas i primärproduktionen behålls genom leden fram till och med livsmedelsförädling.

 

Sigill Biodling är öppet för alla företag och anslutning till systemet är frivillig. Certifieringssystemet ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB. Svenskproducerad honung som är certifierad enligt Sigill Biodling får märkas med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill.

 

Vid certifiering enligt Sigill Biodling kontrolleras verksamheten regelbundet genom revision av en oberoende part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i certifieringssystemet uppfylls.