Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2017-11-16

SYSTEMAVGIFT SIGILL BIODLING

Storleksbaserad avgiftsmodell för IP-certifierade företag.

Den årliga systemavgiften betalas till standardägaren för drift, uppdatering samt löpande utvecklings- och förankringsarbete av standarden. Avgiften är anpassad efter storleken av den certifierade verksamheten. Första anslutningsåret betalas systemavgift från den månad anmälan görs till ert valda certifieringsorgan. Om anmälan till exempel görs i juni halveras systemavgiften.

 Kostnad för revisonen betalas till certifieringsorganet.

 

 Priser avser per kalenderår och  justeras årligen enligt KPI (konsument Pris Index). Basmånad är oktober.

 

 

Prislista 2018

 

Licensavgift för märkning med kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill ingår i systemavgiften för primärproducenter och ekonomiska föreningar.  

 

KORREKTA UPPGIFTER OM DIN PRODUKTION
För att er systemavgift ska bli rätt 2018 åste vi försäkra oss om att våra uppgifter om er produktion är korrekta.
Klicka här för att lämna uppgifter om din produktion »