Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-02-17

OBEROENDE TREDJE PARTS REVISION

Enligt revisionsprogrammet besöker en revisor från ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan företaget och gör en revision på plats i verksamheten minst vartannat år. Vanligtvis är revisionen föranmäld, men oanmäld revision kan förekomma om det finns misstanke om att reglerna överträds. Det innebär att företaget kontaktas tidigast 24 timmar före revisionen.

 

ORDINARIE REVISION
Revisionen är föranmäld och genomförs av certifieringsorganet (eller huvudmannen för gruppen vid gruppanslutning). Revisorn går igenom dokumentationen och kontrollerar verksamheten tillsammans med en representant från företaget. Under revisionen kontrolleras efterlevnaden av samtliga produktionsregler och eventuella avvikelser antecknas. Ordinarie revision ska ske minst vart annat år.

 

STICKPROVSREVISION
Utöver de ordinarie revisionerna görs stickprov på 10 procent slumpmässigt utvalda företag under en revisionsperiod. Detta för att säkerställa att regelverket för IP-certifieringen uppfylls också de år det inte sker revision på plats i verksamheten. Även om stickprovsrevisionen blir godkänd ska nästa ordinarie revision ske enligt gällande revisionsprogram.


EXTRA REVISION
Certifieringsorganet kan besluta om extra revision utöver det ordinarie revisionsprogrammet. Extra revisioner kan vara anmälda eller oanmälda.


ADMINISTRATIV REVISION

Vid den administrativa revisionen granskar certifieringsorganet åtgärdsplanen för IP-certifieringen.