Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-01-21

OM REVISIONEN INTE BLIR GODKÄND

Avvikelse innebär att en regel i IP-standarden inte följs. Vid revisionen utfärdas en avvikelse för varje regel som inte uppfylls.
 
Om avvikelserna inte åtgärdats i tid kan certifieringsorganet besluta om att stänga av företaget tills åtgärderna är genomförda. Avstängning kan gälla hela företaget eller en del av verksamheten.


Om avvikelserna ändå inte åtgärdas riskerar företaget att bli uteslutet. Uteslutning kan också ske vid upprepad avvikelse på en kritisk punkt eller om avvikelsen är så allvarlig att det riskerar att allvarligt skada IP-standardens trovärdighet. Exempel på sådana avvikelser är användning av otillåtna växtskyddsmedel och vanvård av djur.


Vid avstängning och uteslutning får företaget inte uppge att råvaror och produkter är certifierade enligt IP. Råvaror och produkter som producerats före, eller under tiden för avstängning eller uteslutning är inte godkända.